Privacybeleid

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van de General Data Protection Regulation (GDPR). De handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door het Dutch Data Protection Authority (AP). Voor algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens en AVG verwijzen wij u graag door naar de website van het College Bescherming Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring kunt u alles lezen over hoe wij omgaan met uw gegevens en hoe wij deze verzamelen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
01 Wat wij met uw gegevens doen

Apora B.V. is verantwoordelijk voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen en verwerkt. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Apora B.V. met als doel uw belangen met betrekking tot onze dienstverlening te behartigen. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verkregen.

 

Apora B.V. zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Indien uw gegevens met een andere partij moet worden gedeeld, zal dit niet gebeuren zonder uw schriftelijke toestemming en voorafgaande kennisgeving.

 

Apora B.V. zal uw gegevens niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden, tenzij hiervoor toestemming is verleend of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Apora B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de zakelijke dienstverlening met haar klanten

02 Waarom gebruiken we uw gegevens? Wat zijn onze doelstellingen?
Het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk om een goede dienstverlening te kunnen bieden. Om deze reden hebben wij een kleine selectie gemaakt waarvoor wij uw gegevens gebruiken:


  • Allereerst hebben wij gegevens nodig om onze klanten toegang te kunnen geven tot onze applicatie websites en diensten. Zonder persoonsgegevens is het niet mogelijk om een persoonlijk account aan te maken en daarmee toegang te verlenen
  • Het aangaan en uitvoeren van diensten. Zonder klantgegevens is het niet mogelijk om een contract / overeenkomst op te stellen. Zolang de naam van de klant niet op het contract staat, wordt het contract geannuleerd.
  • Als wij contact met u willen opnemen, hebben wij gegevens nodig waarop wij u kunnen bereiken. Dit kan zijn voor advies maar ook voor ondersteuning en klachten.
  • Het beschermen van onze dienstverlening en het bestrijden van fraude.
  • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze applicaties en websites. Zo kunnen wij onze applicaties, website en diensten evalueren en verbeteren.
03 Uw rechten: wat zijn uw rechten betreft uw gegevens?
Recht op correctie
Apora B.V. biedt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren in geval van onjuistheden.

Recht op verwijdering
Apora B.V. biedt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op elk gewenst moment te laten verwijderen.

Recht op klacht
Alle op onze site afgebeelde rechtspersonen hebben de verklaringen op onze website goedgekeurd. Apora B.V. staat garant voor deze goedkeuring. Indien u opmerkingen of klachten heeft, kunt u deze e-mailen naar privacy@apora.nl.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij het Dutch Data Protection Authority als u van mening bent dat Apora niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht om geïnformeerd te worden
Apora B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid en website. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer Apora een grote verandering aanbrengt in haar privacy beleid is het verplicht voor Apora om haar klanten hiervan op de hoogte te stellen.

Recht om beschermd te worden
Wij nemen strikte veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens, de toegang tot de gegevens is beveiligd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Recht om over te stappen
Als je de bij Apora opgeslagen gegevens nodig hebt in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, heb je het recht op overdracht. Apora moet hierbij al je gegevens overdragen aan de andere partij.
04 Welke gegevens verzamelen we?
Naam en adres
Uw adres en woonplaats hebben wij onder meer nodig voor het opstellen van facturen, contact met ons of een bezoek aan u.

Bedrijfsgegevens
Wij vragen u om uw bedrijfsnaam en bedrijfsadres en bedrijfsgegevens die relevant zijn om uw bestelling in te voeren wanneer u als bedrijf onze diensten afneemt.

E-mailadres
Wij bewaren uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren over uw overeenkomst of account, om u via nieuwsbrieven op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen of om u uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer om contact met u op te nemen of om input te vragen.

IP-adres
Wij bewaren uw IP-adres om websitebezoek via de Zoho SalesIQ applicatie te kunnen volgen.

Bankgegevens
Wij slaan bankgegevens op om te controleren of een betaling van u afkomstig is of om eventueel transacties te crediteren

Inloggegevens en klantnummer
We slaan uw inloggegevens op om de toegang tot uw account te beveiligen. Alleen u of mensen met wie u deze gegevens deelt, kunnen inloggen. Er wordt een uniek klantnummer aangemaakt om u snel van dienst te kunnen zijn.

Overige gegevens
Wij verzamelen ook (persoons)gegevens die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit gebeurt in het geval van een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens:

Cookies
De website van Apora B.V. maakt beperkt gebruik van analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om onze website optimaal te laten functioneren. Deze cookies hebben geen invloed op de privacy van de gebruiker.

De website van Apora B.V. maakt tevens gebruik van cookies van derde partijen voor de Zoho applicaties. Deze cookies worden alleen opgeslagen als de gebruiker op een proefversie van een Zoho app klikt. Deze proefversies van Zoho stoppen automatisch na twee weken en hebben geen verdere juridische gevolgen voor de gebruiker. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het optimaal functioneren van Zoho's apps. Voor het gebruik van Zoho-applicaties en het cookiebeleid van Zoho kunt u op deze link klikken.

Anders
We kunnen aanvullende persoonsgegevens ontvangen via supporttickets, berichten op sociale media of e-mailberichten. Als wij deze persoonsgegevens niet nodig hebben, worden deze - voor zover technisch mogelijk - verwijderd.