Bedrijfsmodel en processen in kaart brengen

Het in kaart brengen van uw bedrijfsmodel en bedrijfsprocessen is essentieel, zodat een overschakeling naar Zoho snel geregeld kan worden. Apora hanteert de "Innovators Method" om u te helpen bij het bepalen van een efficient bedrijfsmodel en hoe dit te ondersteunen met de juiste cloud applicaties

Plan een afspraak
Bedrijfsprocessen in kaart brengen

Business model innovation

Business Model Innovation is een onderdeel van de "Innovators Method" en één van de krachtigste (en meest over het hoofd geziene) manieren om waarde voor uzelf en uw klanten te creëren door middel van uw business model en ondersteunende bedrijfsproces. Bedrijfsmodellen kunnen door een intensief traject in kaart gebracht worden in samenwerking met een Business Model Innovation Consultant. Dit is over het algemeen een uitgebreid proces om waarde aan uw organisatie toe te voegen. De meeste organisaties volstaan met het in kaart brengen van hun bedrijfsprocessen  ter voorbereiding op een implementatie. Beiden kunnen een Consultant worden gevormd door standaard instrumenten (zoals het "Questionstorming", "Business Model Canvas", "Jobs-to-be-done", "Customer Journeys",  "1-on-1 Interviews" and "Contextual on the job Interviews" ) in te zetten om waarde en processen vast te leggen, te creëren en te leveren voor klanten. 

In 3 stappen uw bedrijfsprocessen in kaart brengen

Alle bedrijfsprocessen worden in kaart gebracht en kunnen eenvoudigweg herhaalt kan worden. We bereiken dit door een iteratief proces te hanteren waarbij we werken volgens de volgende stappen:

Stap 1) Inzicht in het huidige bedrijfsmodel en de bedrijfsprocessen 

In de eerste stap formuleren we samen de antwoorden op de volgende vragen, om inzicht te krijgen in het huidige bedrijfsmodel en de factoren en uitdagingen te bepalen met de overstap naar de cloud:
 • Wat is de innovatie of cloud transformatie challenge?
 • Opstellen van een business model canvas
 • Met welke externe factoren en trends moeten we rekening houden?
 • Welke key stakeholders zijn hierbij betrokken en hoe staan zij tegenover de gewenste uitkomsten en beperkingen in dit innovatie traject? 

Stap 2) Probleem definitie voor de overstap naar de cloud

In de tweede stap definieren we eventuele problemen die kunnen voorkomen bij de overstap naar de cloud en de daarbij benodigde ondersteuning van de zaken zoals die zijn vastgelegd in stap 1.
 • Intensieve vraagstelling d.m.v. Customer Immersion Activiteiten (dagelijkse werkzaamheden op het gebied van productiviteit en kwaliteit te verbeteren) en achterhalen "Jobs-to-be-done" (wat wilt u bereiken) voor verschillende klantprofielen dmv :
  • 1-op-1 Advies Interviews
  • Contextuele interviews (door mee te lopen op de werkvloer)
  • Eventueel ethnografische observaties (videobeelden). (Dit is niet nodig bij het formuleren van bedrijfsprocessen en komt alleen aan bod bij bedrijfsmodel innovatie trajecten). 
  • Creatie van de Customer Journeylines (hulpmiddel om in te zien welke stappen de klant aflegt tot en met het afnemen van een product of dienst)en het in kaart brengen van de daarbij ondersteunende bedrijfsprocessen

  Stap 3) Oplossing

  In de laatste stap gaan we experimenteren met de oplossingen en starten met het formuleren van een prototype omgeving. Belangrijk in deze stap is de vroege ondervanging van een oplossing en deze snel op te leveren en te testen om onzekerheid te managen. Daarnaast kunnen we snel nieuwe ideeën en concept oplossingen uitproberen en opleveren. 


  De prototype omgeving wordt gedeeld met het management en medewerkers om te testen en te beoordelen. Apora maakt een vertaling  naar de software in de vorm van prototype demo's. Hierbij wordt gekeken naar:
  • welke oplossingen problemen kunnen verhelpen, 
  • wat de kritieke vragen, technische of externe onzekerheden zijn die we beter moeten begrijpen
  • wat de snelste, goedkoopste experimenten of prototypes zijn die we kunnen gebruiken om deze onzekerheden te testen.

  ​​